Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

DIWRNOD 1

Amser (yn fras)Gweithgaredd
10:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
11:30Abseilio
13:00Cinio
14:00Allied Forces
17:30Ymlacio
18:00Coginio pizza/crefft gwersyll
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30-23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 2

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
11:00Tacluso
11:30Arolygu/trafod dyddiau’r prosiect
12:30Cinio
14:00Gadael