Plan Your Stay

Contact Us

E: info@ynyshywel.co.uk
T: 01495 201778

Ynys Hywel Activity Centre
Cwmfelinfach
Newport
Caerphilly
NP11 7JD

*During residential stays, the office is open all day
Book Now

Cyfleusterau

Yn Ynys Hywel, credwn fod gorffwys yn hanfodol ar ôl diwrnod corfforol a heriol, felly dyna pam mae gennym enciliadau ymlaciol iawn, er mwyn i chi fedru dadflino. Gall hyd at 45 o westeion gysgu yn ein ystafelloedd gwely ar thema hardd coedwigoedd, gyda llawer o gyfuniadau gan gynnwys; ensuites, rhannu ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd sengl, ystafelloedd dwbl ac ystafelloedd tebyg i hundai.

Mae’r holl ystafelloedd wedi eu dodrefnu’n llawn ac i safon uchel ac yn cynnwys dillad gwly a mannau storio.