Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Enghraifft 3 Diwrnod

DIWRNOD 1

Amser (yn fras)Gweithgaredd
10:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
11:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
13:00Cinio
14:00Cyfeiriadu
15:30Arolwg ac ymlacio
16:00Abseilio
18:00Pryd nos
19:00Nightline
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 2

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Pacio cit ar gyfer y ceunant
10:00Gadael y ganolfan am y ceunant
11:00Cerdded ceunentydd neu ogofa
16:00Dychwelyd i Ynys Hywel/cawodydd
17:30Coginio tu allan yn y ffwrn pizza
20:00Noson ffilm
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 3

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol
09:30Tacluso’r ganolfan
11:00Saethyddiaeth
12:30Arolwg ar ddiwedd yr ymweliad preswyl
13:00Cinio
14:00Gadael