Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Gweithgareddau Oddi Ar Y Safle

Wedi ei leoli o fewn parc gwledig Cwm Sirhywi hardd, mae Ynys Hywel yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau oddi ar y safle ar gyfer pob oedran a gallu. Mae ein ystod helaeth o weithgareddau antur awyr agored a datblygu tîm wedi eu cynllunio i’ch cyflwyno i weithgareddau newydd, datgelu cryfderau newydd, gwella hyder a sicrhau eich bod yn cael hwyl. Rydym yn cynnal sesiynau o ansawdd gwych gyda’r safonau diogelwch gorau. Fel arfer, caiff y sesiynau hyn eu defnyddio fel rhan o ymweliad preswyl neu drip diwrnod.

Cerdded Ceunentydd

Symud yn gelfyddyd drwy geunentydd wedi eu cerfio gan afonydd yw cerdded ceunentydd; dringo, cerdded trwy ddŵr, nofio a neidio. Wedi ei leoli yn ardal enwog Craig-y-Ddinas Bannau Brycheiniog, rydym yn archwilio’r afon Mellte a Sychryd. Amrywiaeth o heriau o’r... read more

Ogofa

Gall y sesiwn hon fod yn addysgol neu’n heriol yn ôl y galw. Dewch i archwilio byd sy’n anweledig i’r rhan fwyaf. Mae gan ogofâu enw am fod yn dyllau lleidiog, gwlyb, tywyll sy’n golygu gwasgu drwy fannau tynn. Er bod hyn yn wir nid yw’n gwneud cyfiawnder... read more

Dringo

Mae dringo yn gamp wych i ymddiddori ynddi. Dewch i archwilio’r lleoliadau anhygoel sydd gan dde Cymru i’w gynnig a dysgwch sgìl wnaiff eich galluogi i weld y byd mewn ffordd... read more