Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella eu sgiliau cyfathrebu. Mae hwn yn weithgaredd heriol, mwdlyd a brawychus ar adegau – anaddas i rai gwangalon.