Plan Your Stay

Contact Us

E: info@ynyshywel.co.uk
T: 01495 201778

Ynys Hywel Activity Centre
Cwmfelinfach
Newport
Caerphilly
NP11 7JD

*During residential stays, the office is open all day
Book Now

Video

AM YNYS HYWEL

Yma yn Ynys Hywel mae popeth yn gysylltiedig â’r awyr agored! Ymfalchïwn mewn darparu dull newydd o addysg awyr agored. Darparwn gyfleoedd preswyl a gweithgareddau ar gyfer ysgolion, busnesau a grwpiau addysg a ieuenctid. Rydym yn swatio ym mharc hardd gwledig Sirhywi – y lleoliad perffaith ar gyfer antur fythgofiadwy yn yr awyr agored.

Ein gweledigaeth yw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol a phrofiadau gwerthfawr yn yr awyr agored.

Approved by ‘Adventure Activities Licensing Authority

aala-logo-white

Llety Cyfforddus

icon-accomodation

Llety Cyfforddus

Gweithgareddau Tymhorol Cyffrous

icon-activities

Gweithgareddau Tymhorol Cyffrous

Pecynnau Antur Pwrpasol

icon-adventure

Pecynnau Antur Pwrpasol

Bwyd Heb Ei Ail

icon-food

Bwyd Heb Ei Ail

Hyfforddwyr Wedi'u Hyfforddi'n Llawn

icon-rosette

Hyfforddwyr Wedi’u Hyfforddi’n Llawn

ANDREW GRIFFITHS – UWCH FENTOR LIFT

“Roedd y diwrnod yn brofiad gwych i bawb. Roeddwn yn falch iawn o weld y grŵp yn gweithio fel tîm, yn annog ei gilydd ac yn codi calonnau ei gilydd bob cam drwy’r cwrs. Helpodd y grŵp hwn i gynyddu eu hyder, hunan-barch a gweithio gyda’i gilydd”

THOMAS JOHANSSON, 17 O GAERDYDD

“Mae Ynys Hywel yn brofiad gwych a phleserus iawn. Mae’n eich dysgu am waith tîm ac mae wedi rhoi hwb i fy hyder. Bydd hynny’n ddefnyddiol pan yn cyfweld ar gyfer swyddi.”

JO MICKLEWRIGHT – GWEITHIWR ALLGYMORTH A DATBLYGU UWCH, YMDDIRIEDOLAETH Y TYWYSOG

“Mwynheuodd y bobl ifanc bob agwedd ar y diwrnod, yn enwedig yr anifeiliaid a’r saethyddiaeth. Mae gan Ynys Hywel awyrgylch gwych ac amrywiaeth eang o weithgareddau. Rwyf wrth fy modd gyda’r ystafell glyd a’r llosgwyr pren ac mae’r llety’n wych ar gyfer pobl ifanc. Mae’r staff yn gyfeillgar a chymwynasgar iawn hefyd. Byddaf bendant yn dod yn ôl!”

A fantastic day! Well done @TWABoarding @wellingtonacad students and staff, a pleasure as always! twitter.com/twaboarding/st…

About 3 days ago from Ynys Hywel's Twitter