Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Gweithgareddau Ar Y Safle

Mae Ynys Hywel yn cynnal gweithgareddau o safon gwych ar y safle ac o’r safon uchaf o ran diogelwch. Mae ein ystod helaeth o weithgareddau yn addas ar gyfer pob oed a gallu. Fel arfer, caiff y sesiynau hyn eu defnyddio fel rhan o ymweliad preswyl neu drip diwrnod.

NIGHTLINE

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella... read more

Abseilio

Mae ein wal abseilio 12 metr yn edrych lawr dros afon Sirhywi yn y parc gwledig. Mae’r abseil wedi ei adeiladu’n bwrpasol o olion y diwydiant glo. Mae abseilio yn ffordd berffaith i wthio ffiniau mewn amgylchedd diogel a... read more

Crefft Gwersyll

Rydym yn ei wneud mewn steil. Ynys Hywel sydd ag ysgubor wersylla cyntaf Cymru. Bu i ni ei hadnewyddu a gosod ein ffwrn pizza ein hunain. Gallwn wneud popeth o goginio y tu allan o amgylch y tân i fentro i’r coed gan ddefnyddio sgiliau goroesi... read more

Saethyddiaeth

Mae saethyddiaeth yn weithgaredd ymgysylltiol, yn sgìl wych i’w dysgu ac yn gamp wych i fod yn rhan ohoni. Mae ein staff i gyd yn hyfforddwyr cymwysedig saethyddiaeth Prydain Fawr. Mae ein ymrwymiad i ddatblygiad personol yn golygu ein bod yn darparu hyfforddiant i... read more

Cwrs Rhwystrau

Dewch â grŵp a chasglu pwyntiau gan fetio ar eich gallu. A wnewch chi chwarae’n saff neu gymryd risg a betio’r cyfan mai chi fydd y gorau. Unwaith i chi gwblhau cwrs fel tîm gallwch ymgymryd â threial amser unigol. Mae’r sesiwn hon yn gwahaniaethu’n dda,... read more

Hirdeithiau Cyfeiriadu

Rydym yn darparu amrywiaeth enfawr o weithgareddau a heriau hirdeithiau yn y parc gwledig i ddiwallu eich anghenion a’ch gallu. Rhowch gynnig ar ein cwrs cyfeiriadu, Geocache, teithiau natur a phicnic neu fynd i ben mynydd... read more

Datrys Problemau

Mae Ynys Hywel yn defnyddio’r amgylchedd i herio cyfranogwyr mewn tasgau datrys problemau sy’n datblygu sgiliau a hyder er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith. Mae ein ffocws ar ddatblygu ac adolygu yn golygu bod gan gyfranogwyr ddealltwriaeth wych o’r hyn maent yn... read more