Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Rhestr Brisiau

Ysgolion

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI10yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92
Cynnig Arbennig Diwrnod Natur Ysgolion CynraddMAE EIN RHAGLEN SYDD WEDI EI THEILWRA YN CYNNWYS 3-4 GR?P O 12 DISGYBL, YN CYMRYD RHAN MEWN AMRYW O WEITHGAREDDAU ADDYSGIADOL E.E. TAITH NATUR, CREFFT GWERSYLL, NIGHTLINE, YMWNEUD AG ANIFEILIAID A DATRYS PROBLEMAU10yb – 3.45yh£500+TAW wedi ei seilio ar 4 gr?p o 12 disgybl *Cost ychwanegol os oes angen bwyd£12.50

Grwpiau Ieuenctid

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI0yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92

Corfforaethol

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI10yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92

Cyfleusterau Cynadledda

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Gr?p (2-12 CyfranogwrPris P/Y
Cyfleusterau cynadleddaOS YN TREFNU DIGWYDDIAD NEU GYFARFOD AC EISIAU RHYWBETH GWAHANOL, CYMERWCH FANTAIS O’N CYFLEUSTERAU CYNADLEDDA. GALLWN GYNNIG Y CANLYNOL:
Ystafell yr EglwysSTEIL BWRDD – UCHAFSWM O 20 PERSON STEIL THEATR – UCHAFSWM O 40 PERSONDiwrnod llawn 9yb – 5yh Hanner diwrnod 9yb – 1yh£175 £125
Ystafell y SinemaSTEIL BWRDD – UCHAFSWM O 10 PERSON STEIL THEATR – UCHAFSWM O 20 PERSONDiwrnod llawn 9yb – 5yh Hanner diwrnod 9yb – 1yh£175 £125£29
CinioBWFFE NEU 2 DDEWIS O BRYDAU POETHUnrhyw bryd£92

If you are viewing this website on a mobile device, please click the button below to view our price list in pdf format…