Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Ynglŷn

Pam Ni? Gweithgareddau Sy’n Gwneud Gwahaniaeth.

Mae Canolfan Weithgareddau Ynys Hywel yn cynnig ymagwedd newydd tuag at yr awyr agored. Rydym yn gwneud yr awyr agored yn fwy hygyrch ac o fudd i fusnesau a sefydliadau addysg ac ieuenctid trwy gyfleoedd preswyl, yn ogystal â gweithgareddau dydd llawn a hanner dydd.

Wedi’n lleoli 10 munud o’r M4, rydym yn cyfuno cyfleustra lleoliad gyda llonyddwch parc gwledig Sirhywi.

Mae ein canolfan yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer dysgu sut i fyw bywyd da ac yn adeiladu ar y sgiliau a’r hyder sy’n hanfodol ym mhob agwedd ar fywyd modern. Eisiau gwybod mwy? Beth am roi caniad i ni er mwyn trafod sut y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i chi.

Nodweddion A Gwasanaethau Allweddol

 • Lleoliad hardd a thawel
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Golygfeydd rhagorol
 • Amrywiaeth o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Rhaglenni wedi eu teilwra
 • Cyfleusterau ar gyfer cynadleddau, gweithdai a phriodasau
 • Cegin gyda sgôr hylendid bwyd 5*
 • Pob pryd bwyd wedi eu paratoi gyda chynnyrch ffres a lleol, hyrwyddo bwyta’n iach
 • Ymwneud ag anifeiliaid (moch, ieir a geifr)
 • Ardal goginio crefft gwersyll
 • Ysgubor wersylla
 • Bwthyn gwbl weithredol gyda chyfleusterau preswyl
 • Ardal fwyta ac “ystafell gefn” glyd
 • Cysgu hyd at 45 o westeion gyda dewis o amryw gyfuniadau ystafell
 • Canolfan wedi ei chymeradwyo gan y cyngor lleol a’r AALA
 • Lleoliad cyfleus o’r M4

Ein Tîm

Mae ein tîm yn cynnwys ystod amrywiol o arbenigwyr yn eu meysydd; o antur pur i weithio ar y tir a gofalu am yr amgylchedd. Er ein cyfleusterau anhygoel a gweithgareddau sy’n flaenllaw yn y diwydiant, ein tîm sydd wir yn gwneud Ynys Hywel mor arbennig. Dilynwch y ddolen i ddysgu rhai ffeithiau ac yna dewch i’n adnabod ni’n iawn drwy ymweld â’r ganolfan.

Cwrdd â’r tîm